کوچک ولی دلنشین

طراحی و اجرا در فضاهای فشرده مثل سوئیت ها نیازمند مهارت و دقت بالایی هستند.

 

در ادامه یک نمونه ازعملیات های اجرایی تیم فارس ساز گستر را مشاهده می کنید.